Teylingers
steken echt de handen uit de mouwen

 

In september 2014 werd Carla Breuer geïnstalleerd als burgemeester van Teylingen. Hoe is het in Teylingen gesteld met participatie, veiligheid en dienstverlening? De burgemeester blikt terug.

 

“Teylingen is een gemeente die voorop loopt met een nieuwe manier van besturen. Dat ontdekte ik al snel. Als er plannen worden ontwikkeld of er nieuw beleid in de maak is, dan praten inwoners daarover mee. 

De eerste keer dat ik daarmee in aanraking kwam, was nog vóór mijn benoeming. Teylingers konden aangeven waar de nieuwe burgemeester in hun ogen aan moest voldoen. Daar heb ik me op een positieve manier over verwonderd. Eigenlijk zou iedere gemeente de inwoners moeten consulteren over dit soort zaken: zij zijn uiteindelijk de baas.”

Facelift
“Een ander voorbeeld van participatie is de herinrichting van de Ganzenwei en de Kloosterwei in Warmond. Daar ben ik pas nog geweest met de buitendienst. Deze wijk heeft een facelift gekregen door onder meer nieuwe bestrating, ander groen en duurzame verlichting (LED). Inwoners hebben daar zelf veel invloed op gehad. Zo wilden ze graag wat grotere parkeervakken voor bedrijfsbusjes en een duidelijkere nummering in de wijk. Nu is aan het begin van de wijk in het straatwerk aangegeven welke kant je op moet voor welke nummerreeks. Heel praktisch!”

Van het participatietraject rond de Roodemolenpolder heb ik een staartje meegekregen. Teylingers konden stemmen op de verschillende opties. Uiteindelijk is gekozen voor de meest behoudende visie. Dat is een aardige uitkomst. Het leert ons als gemeentebestuur dat we soms willen veranderen, maar dat de inwoners tevreden zijn met hoe het is.

Onlangs konden mensen meepraten over de Kadernota. Dat is een goed voorbeeld van hoe de raad omgaat met de nieuwe democratie. In de Kadernota staat hoe we het geld in het komende jaar willen verdelen. Het is een document dat weinig tot de verbeelding spreekt, toch kwamen er inwoners over meepraten. De opkomst was klein, maar inhoudelijk was het groots. We hebben zoveel inwoners die kennis van zaken hebben, daar moet je gebruik van maken.”

Respect
“Ik heb ervaren dat veel Teylingers niet alleen meepraten, maar ook zelf de handen uit de mouwen steken. Zo worden Park Rusthoff, het Overbosch en de Eendenkooi onderhouden door bewoners. Daar heb  ik veel respect voor.

Veel verenigingen en clubs draaien op vrijwilligers. De laatste jaren krijgen zij geen structurele subsidie meer, maar de meeste clubs hebben daarvoor creatieve oplossingen bedacht en redden zich wel. Petje af hoe ze het rond weten te breien!

Ik heb de mooie taak regelmatig vrijwilligers te eren met een Gemeentelijke of Koninklijke onderscheiding. Vorig jaar hebben we een aantal hoge onderscheidingen uitgereikt: twee Teylingers werden Ridder en eentje zelfs Officier. Deze mensen staan even in de schijnwerpers, daarbij besef ik dat ze symbool staan voor een veel grotere groep vrijwilligers, voor wie geen onderscheiding is aangevraagd. Iedereen kan dit trouwens doen, dus als u iemand kent die een lintje verdient: meld het ons! 

Tijdens zo’n uitreiking realiseer ik me nog eens extra dat de samenleving niet zonder vrijwilligers kan: mensen die onbaatzuchtig voor anderen klaarstaan. Ze zijn onmisbaar, zeker in een wereld die verandert. In de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers ligt naar mijn mening een taak voor de lokale overheid.” 

Veiligste gemeente
“Behalve op participatie wil ik ook terugblikken op veiligheid. Onlangs kwam uit een onderzoek dat Teylingen het goed doet op het gebied van veiligheid: we zien in de cijfers terug dat we de veiligste gemeente zijn in de Duin- en Bollenstreek. Dat is te danken aan de goede samenwerking die wij hebben met de politie en de boa’s van de gemeente.

Ook inwoners kunnen bijdragen aan een veilige gemeente. Allereerst door te zorgen dat hun eigen huis veilig is, maar ook door een oogje in het zeil te houden in hun buurt. Via Burgernet kunnen mensen bovendien een rol spelen in een politieonderzoek. Wanneer in hun buurt iets is gebeurd, krijgen zij een sms waarin wordt gevraagd uit te kijken naar een verdacht of vermist persoon. Met z’n allen zorgen we dat onze gemeente nog veiliger wordt.

Daarom ben ik ook blij met een initiatief als de Buurt WhatsApp, dat een inwoner heeft opgestart. En met het Keurmerk Veilig Ondernemen, waarmee de gemeente samen met ondernemers, politie en brandweer streeft naar een veilig en leefbaar winkelgebied in Sassenheim. 

Iets anders waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn, is het naleven van de nieuwe regels rond alcohol. Zo hebben we met sportverenigingen en de regionale horeca afgesproken dat er niet meer wordt geschonken aan jongeren onder achttien jaar.”

Centrale milieustraat
“Op het gebied van dienstverlening zijn er een aantal ontwikkelingen geweest in 2014. Zo is de nieuwe centrale milieustraat geopend, met meer mogelijkheden om afval te scheiden. De milieustraat is twee avonden per week open, om iedereen van dienst te kunnen zijn. Daarnaast heeft de gemeente een nieuwe app in gebruik genomen: de AfvalWijzerApp. Daarop kunnen inwoners zien wanneer het afval in hun straat wordt opgehaald en hoe ze afval kunnen scheiden.

Een ander punt op het gebied van dienstverlening: sinds oktober heeft de gemeente Teylingen een nieuwe website die nog gebruiksvriendelijker is. De meest gezochte producten en diensten hebben een prominente plek gekregen en je kunt een melding doen. 

Voor paspoort, rijbewijs of vergunningen kunnen mensen op gezette tijden terecht in de gemeentewinkel. In andere gemeenten moeten inwoners daar soms een afspraak voor maken, maar bij ons is dat gelukkig nog niet nodig. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, op donderdag ook  in de avonduren.

Uit de cijfers blijkt dat inwoners tevreden zijn over onze dienstverlening, daar ben ik blij mee. Wij zijn op onze beurt blij met onze burgers. Ik heb in mijn eerste jaar al veel mensen ontmoet. Sommige verhalen zijn zo bijzonder, dat we ze hebben opgetekend in de Verhalenkaravaan. Die vindt u op www.teylingen-met-elkaar.nl/de-verhalenkaravaan. We hopen dat de verhalen u net zo inspireren als ze met mij hebben gedaan.”

  deel dit artikel!

(Foto Jeroen Hiemstra)

Vrijwilligers bedankt! 

Bij zijn afscheid van het LUMC werd hoogleraar Frans Helmerhorst uit Warmond benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat was de hoogste onderscheiding die vorig jaar werd uitgereikt aan Teylingers. Twee personen werden benoemd tot Ridder, acht anderen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Daarnaast werden gemeentelijke onderscheidingen uitgereikt: de Zilveren Barensteel en de Jacoba van Beierenonderscheiding (beide elf maal). De Teylingse Waarderingsprijs 2014 was voor de Stichting Voetveer Warmond en het Vrijwilligerscompliment ging naar de jonge vrijwilligers van Vakantie Evenementen Teylingen.

 


 


Herinrichten doen we samen 

Kees van Velzen plantte in bijzijn van schoolkinderen en buurtbewoners een boom. Daarmee werd de herinrichting van de Ganzenwei en de Kloosterwei in Warmond officieel afgerond. Het ontwerp voor de wijk is samen met bewoners tot stand gekomen, na een inventarisatie van hun wensen en knelpunten. Bij de inrichting is veel aandacht voor duurzaamheid (apart rioolstelsel voor regenwater, ledverlichting) en veiligheid (verlichting, inrichting voor verkeer).

Burgerjaarverslag 2014
Burgerjaarverslag 2014