Rose Marie Keijer

‘De urgentie van duurzaamheid dringt niet echt door’

Naar welke plannen kijkt u uit?

‘Er liggen meerdere kwesties die we aan willen pakken, om te beginnen de jeugdzorg. Ook de urgentie van duurzaamheid lijkt niet echt door te dringen, hoewel de wethouder zijn best doet.

Daarnaast zijn we bezorgd over de democratie. In theorie is de raad de baas, in de praktijk worden zaken steeds vaker afgestemd. Bijvoorbeeld binnen onze gemeentelijke organisatie, waar ambtenaren voor Teylingen, Hillegom en Lisse werken. Maar denk ook aan de economische agenda waarvoor zes gemeenten samenwerken. Als raadslid verlies je hierdoor grip.’

Waar heeft u kritische vragen over gesteld?

‘Wij willen dat ambtenaren en college meer begrijpelijke taal gaan gebruiken, om te voorkomen dat de afstand tussen mensen en politiek nog groter wordt. Ook hebben we gesproken over de algemene reserve: we hebben al eerder afgesproken dat die best iets omlaag kan. Helaas heb ik weinig sprankelende voorstellen gezien.’

Welk onderwerp heeft de bijzondere aandacht van uw partij?

‘Jeugdzorg. Dat loopt uit de hand: we stoppen elke keer tonnen in een tijdelijk fonds. Er blijken meer jongeren te zijn die hulp nodig hebben dan gedacht. En we weten nog niet met welk bedrag het Rijk over de brug komt. We willen een realistische begroting, geen vrijbrief om oeverloos geld uit te geven. Dit probleem moeten we structureel oplossen.’

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021