Rob ten Boden

‘Energieneutraal bouwen zou standaard moeten zijn’

Naar welke plannen kijkt u uit?

‘We zijn blij dat de huisvesting voor jongeren en ouderen prioriteit krijgt. Er zijn te weinig woningen van het type dat zij nodig hebben. Misschien zijn er woonvormen mogelijk waar jong en oud door elkaar wonen. Ook zien we dat duurzaamheid bij nieuwbouw van de grond komt. Er wordt al wel energieneutraal gebouwd, maar nog niet genoeg naar onze zin. Het zou standaard moeten zijn!’

Waar heeft u kritische vragen over gesteld?

‘Over de zorg, vooral jeugdzorg. De tekorten worden uit de reserves betaald, terwijl de lasten voor inwoners omlaag gaan. Wij hadden de lokale lasten liever gelijk gehouden: in vergelijking met onze buurgemeenten is het niveau heel redelijk.

Daarnaast hebben we opnieuw aangedrongen op een sociale zorgkaart. Te vaak merken we dat mensen niet weten waar en hoe ze dat moeten regelen.’

Welk onderwerp heeft de bijzondere aandacht van uw partij?

‘Dat er voldoende betaalbare woningen komen. Er is wel sociale woningbouw, maar daar wordt een groot beroep op gedaan. Een jongere die een woning zoekt, is met een beetje pech pas op zijn dertigste aan de beurt. Ook schrikken we elke keer weer van de wachtlijsten voor jeugdzorg, daar moet echt iets aan gebeuren. Het is een kwestie van beginnen, anders wordt het nooit opgelost.’

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021