Peter Scholten

‘We moeten inventief zijn op het gebied van jeugdzorg’

Naar welke plannen kijkt u uit?

‘Naar de uitvoering van de economische agenda Duin- en Bollenstreek. We zijn positief kritisch geweest, maar vertrouwen erop dat de gekozen projecten de streek economisch gezien vooruit helpen. En naar de bewaakte fietsenstalling die op station Sassenheim komt, dankzij de motie van CDA en VVD. Mooi dat het een werkgelegenheidproject is geworden! Ook hebben we aandacht gevraagd voor verkeersonveilige situaties, we verwachten dat deze worden aangepakt.’

Waar heeft u kritische vragen over gesteld?

‘Over de groeiplannen van Schiphol. Er is overlast van lawaai, fijnstof en vliegtuigen die te laag overkomen. We hebben het college opgeroepen met andere gemeenten op te trekken om gehoor te vinden voor onze zorgen.

Ook zijn we kritisch over de uitstallingen en reclameborden in de dorpen. Voor mensen met een beperking of ouders met een kinderwagen is het lastig om veilig door het centrum te lopen. We willen dat de gemeente dit aanpakt en actief controleert.’

Welk onderwerp heeft de bijzondere aandacht van uw partij?

‘Het sociale domein.  We hechten aan aandacht en respect voor de ander. Door ons toedoen is er beleid tegen eenzaamheid en armoedebeleid opgesteld en is Teylingen een dementievriendelijke gemeente geworden.

In de jeugdzorg zijn er grote tekorten, terwijl we minder geld krijgen. Goede preventiemaatregelen leiden hopelijk tot meer zorg op maat en een betere kostenbeheersing. We zullen inventief moeten zijn.’

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021