Peter Scholten
(coalitiepartij CDA)

‘We moeten over grenzen heen durven kijken’

 

Hoe bereidt u zich voor op de vergadering?

‘‘Ik volg het nieuws, zowel landelijk als regionaal en plaatselijk. Via het internet probeer ik te achterhalen hoe andere gemeenten met zaken omgaan: daar kunnen wij ook lessen uit trekken. Als fractie bespreken we onze aandachtspunten en vragen. Ook kijken we of de kadernota op een goede manier is vertaald in de begroting en of de punten die wij hebben aangedragen zijn verwerkt.’

Wat is het goede nieuws wat u betreft?

‘Dat de financiële situatie nog steeds gezond is. Het meerjarenbeeld is sluitend en de reserve is flink. Daarbij blijven de lasten voor onze inwoners nagenoeg gelijk.’

Waar gaat u vragen over stellen?

‘Het sociale domein zal daar ongetwijfeld toe behoren. Daarnaast zijn we benieuwd welke stappen nog moeten worden gezet om van Teylingen een dementievriendelijke gemeente te maken – een initiatief van het CDA. Een ander onderwerp is het openbaar vervoer. Zijn de kleinere kernen goed bereikbaar, kunnen bewoners van Sassembourg met de bus? En de bushalte bij het hospice is verdwenen: wat is daaraan te doen?’

Wat is belangrijk voor uw partij?

‘Veel onderwerpen, maar het sociale domein springt er wel uit. Veertig procent van de begroting gaat naar (jeugd)zorg en aan het werk helpen van mensen met een handicap. Die taken nemen we serieus. We hebben veel aandacht voor zorg, bijvoorbeeld de bestrijding van eenzaamheid en ondersteuning van mantelzorgers. Op ons initiatief is een onderzoek gestart naar het forse overschot van Wmo-gelden in Teylingen. Is de communicatie wel goed, weten mensen waar ze recht op hebben, kunnen ze het loket wel vinden, zijn de eigen bijdragen te hoog? Dat nemen we weer mee in ons beleid.’

Naar welke ontwikkeling bent u benieuwd?

‘Naar de huisvesting van statushouders. We hebben het college opdracht gegeven alle mogelijkheden te onderzoeken. Daar is onder meer de aankoop van woningen uit gekomen. We vinden het belangrijk dat deze mensen een plek krijgen: we willen ze gastvrij ontvangen en zorgen dat ze goed integreren. Verder willen we weten hoe het verder gaat met de bibliotheek in Voorhout. De leegstand van gemeentelijke gebouwen kan niet in deze tijd.’

Waarom bent u raadslid geworden?

‘Na 38 jaar bij de Koninklijke Marine ging ik jong met ontslag. Ik was al actief in de protestantse kerk toen de voorzitter van het CDA-bestuur vroeg of ik interesse had in de lokale politiek. Daar heb ik ja op gezegd. Het werken als raadslid heeft vrijwel altijd met mensen te maken, dat is voor mij belangrijk. Mensen staan ook centraal in het gedachtegoed van het CDA. Omzien naar elkaar.’

Dit jaar is onderzocht hoe inwoners Teylingen beleven. Hoe ziet u de gemeente?

‘Als een gemeente waar het goed wonen en werken is. Er zijn veel voorzieningen: onderwijs, zorg, winkels, horeca, verenigingen. En in de buurt vind je musea, theaters, strand en Kagerplassen. En vooral: als een plezierige samenleving waar de mensen in harmonie met elkaar leven.’

 

Begroting 2017-2020
Begroting 2017-2020