B&W wil lokale lasten nagenoeg gelijk houden

 

Burgemeester en wethouders van Teylingen presenteerden op 23 september de begroting 2017-2020 tijdens een bijeenkomst in Sassembourg. De OZB wordt aangepast aan de inflatie, verder blijven de lokale lasten gelijk. Tijdens de vergadering van 3 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.


In de begroting die het college van Teylingen neerlegt, zijn de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren met elkaar in balans. In 2017 geeft de gemeente Teylingen naar schatting € 88,7 miljoen uit. De algemene reserve bedraagt vanaf 1 januari 2017 € 61,4 miljoen. “Dat is riant voor een gemeente van onze omvang. Het geeft ruimte om tegenslagen op te vangen”, aldus wethouder financiën Kees van Velzen. 

Lokale lasten nagenoeg gelijk

Voorstel van het college is om de lokale lasten nagenoeg gelijk te houden. Voor de OZB wordt een inflatiecorrectie toegepast van 0,8%, zoals de gemeenteraad eerder dit jaar heeft afgesproken. Het rioolrecht stijgt met €3, dit is een jaarlijkse stijging om de kosten van onderhoud en vervanging op te kunnen vangen. Deze stijging willen burgemeester en wethouders compenseren met een daling van de afvalstoffenheffing met €3.

Innovatie sociaal domein

Een groot deel van het gemeentebudget, € 35,4 miljoen, gaat naar het sociaal domein, waar onder meer (jeugd)hulp en ondersteuning onder vallen. De gemeente werkt toe naar een nieuwe, innovatieve manier van werken op deze terreinen. Er wordt meer maatwerk geleverd en de focus ligt op preventie. De sociale wijkteams die in Warmond en Voorhout zijn opgezet als pilot, zijn hier een voorbeeld van.

Het lukt de gemeente om haar nieuwe taken in het sociaal domein uit te voeren binnen het budget, ondanks de bezuinigingen die het rijk heeft doorgevoerd. Omdat minder inwoners dan verwacht hulp en ondersteuning aanvragen, blijft er zelfs geld over. Dit brengt de gemeente onder de aandacht, zodat iedere inwoner de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Investeringen in de dorpen

De gemeente investeert de komende jaren flink in de dorpen. Aan ruimte, wonen, mobiliteit en duurzaamheid geeft Teylingen € 23,6 miljoen uit. Voor de uitbreiding van sport- en recreatiepark Elsgeest in Voorhout wil het college €1,69 miljoen extra uittrekken. “Dat is onder meer nodig voor de aankoop van gronden, aanleg van een kunstgrasveld en aanplant van bomen en groen. Zo houdt het park zijn eigen karakter en wordt het goed ingepast in de omgeving”, legt wethouder Bas Brekelmans uit. De raad krijgt hierover in een later stadium een voorstel.

Ook staan er herinrichtingen van wegen op de planning. Daarbij kijkt de gemeente niet alleen naar de weg zelf, maar naar het totaalplaatje: riolering, parkeren, veiligheid en groen worden in één keer aangepakt. Daarover kunnen inwoners meepraten. Voorbeeld van zo’n herinrichting is de St Antoniuslaan (Sassenheim), waar de schoolomgeving veiliger wordt ingericht voor fietsers en voetgangers en de Herenweg (Warmond), waar de gemeente ook verkeersmaatregelen wil nemen.

Bijdragen aan duurzaamheid

Begin 2016 heeft de raad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Teylingen wil deze plannen samen met inwoners en ondernemers uitvoeren. Zo wil ze bedrijven en instellingen stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. De 1702 exemplaren op De Tulp, De Korf en Wasbeek zijn daarvan een geslaagd voorbeeld. De gemeente let erop dat ze groen inkoopt en heeft geld uitgetrokken om de panden die ze bezit te verduurzamen. Een voorbeeld is de verbouwing van het bestuurscentrum in Voorhout.

Ook via een betere afvalscheiding wil Teylingen bijdragen aan een beter milieu. Het rijk eist dat gemeenten minder restafval overhouden. Om aan deze eis te voldoen, wil Teylingen omgekeerd gaan inzamelen. Daarbij brengen inwoners restafval naar een container, terwijl plastic, gft, blik drinkpakken en oud papier worden opgehaald. De raad besluit hier nog over.

Naar één ambtelijke organisatie

Hillegom, Lisse en Teylingen fuseren vanaf januari 2017. Zo ontstaat een sterke organisatie, die beter berekend is op haar taken en inwoners meer van dienst kunnen zijn. De drie gemeenten houden hun eigen raad, hun burgemeester en wethouders en hun gemeentehuis. “Praktisch gezien verandert er dus niet veel voor inwoners, al kan bij een functie een ander gezicht gaan horen. Als het goed is, merken Teylingers straks wel dat de dienstverlening naar een nog hoger niveau is gebracht”, stelt burgemeester Carla Breuer.

Burgemeester en wethouders presenteerden de begroting in Sassembourg. Dit woonservicecentrum huisvest vormen van zorg waar alle Teylingers gebruik van maken: van jeugdhulp tot apotheek. “Wij zien dit als een inspirerend voorbeeld van zorg en welzijn in zijn nieuwste vorm”, aldus wethouder Arno van Kempen. “Zorgaanbieders werken hier samen en vormen een netwerk. De gemeente regisseert, zonder zich daadwerkelijk met de zorg te bemoeien.”

 

Begroting 2017-2020
Begroting 2017-2020