Frans Nederstigt
(oppositiepartij ChristenUnie)

‘Hoe zit het met de speerpunten van deze coalitie?’

 

Hoe bereidt u zich voor op de vergadering?

‘De begroting gaat over meer dan geld alleen: het geeft richting aan waar je naartoe wilt. Voor ons is het geen ‘technisch’ document waarin je moet kijken of elke euro op de juiste plek staat. We checken of het college de afspraken nakomt die zijn gemaakt bij de behandeling van de kadernota. Ook kijken we of de inhoud klopt met wat in het coalitieakkoord staat. Ten slotte leggen we het naast ons eigen verkiezingsprogramma: hoe ver is het beleid nog verwijderd van hoe wij het graag zouden willen zien?’

Wat is het goede nieuws wat u betreft?

‘Zoals elk jaar dat het huishoudboekje op orde is. Het geld wordt doorgaans niet over de balk gegooid, maar soms denken we bij uitgaven: dat had wel anders gekund. Denk aan de verbouwing van het bestuurscentrum. Dat kost veel geld, maar tegelijkertijd is er voor vierenhalve ton aan duurzaamheidsmaatregelen geschrapt. Dat vonden wij jammer, je doet die klus nu eigenlijk maar half.’

Waar gaat u vragen over stellen?

‘Hoe het zit met de speerpunten van deze coalitie. Je ziet nog wel eens dat dat wringt en dat er daardoor niet genoeg van de grond komt. Denk aan duurzaamheid en de scheefgroei van de woningmarkt. Het lijkt of de coalitiepartijen allemaal een ander beeld hebben bij die speerpunten. Laatst lag er een woningbouwplan voor de Woezel in Warmond: allemaal prachtige eengezinswoningen, terwijl er een schreeuwend tekort is aan betaalbare huisvesting voor jongeren.’

Wat is belangrijk voor uw partij?

‘We blijven aandacht vragen voor het welzijn van kinderen, onder meer door de vorig jaar ingediende motie Kindwelzijn, relatieondersteuning en echtscheidingspreventie. Wij zijn ervan overtuigd dat preventie hier iets oplevert, en gelukkig zijn steeds meer mensen dat met ons eens.’

Naar welke ontwikkeling bent u benieuwd?

‘Hoe de organisatie zich ontwikkelt na de ambtelijke fusie met Hillegom en Lisse. Wij hadden zelf liever meer aandacht gezien voor de bestuurlijke relatie, ook met Noordwijk en Noordwijkerhout. We zijn benieuwd naar de kosten – daar waren vorig jaar al vragen over – en of de kwaliteit omhoog gaat. Ondanks onze twijfels hoop ik natuurlijk wel dat het een succes wordt. Teylingen schiet er niets mee op als het mislukt.’

Waarom bent u raadslid geworden?

‘Ik was altijd al geïnteresseerd in politiek. Ik heb over veel onderwerpen een mening, in de gemeenteraad kan ik die goed kwijt. Het is mijn manier om bij te dragen aan verandering, zoals anderen dat doen op hun manier in minstens zo belangrijke rollen: denk aan de voorzitter van de voetbalvereniging of vrijwilligers bij een Oranjevereniging.’

Dit jaar is onderzocht hoe inwoners Teylingen beleven. Hoe ziet u de gemeente?

‘Als raadslid kijk je toch anders dan de gemiddelde inwoner. Je begrijpt misschien meer van wat er gebeurt en waarom dat zo gebeurt. Ik vind Voorhout een fijne plek om te wonen. Als raad kunnen we daar randvoorwaarden voor scheppen, maar de inwoners maken de samenleving.’

Begroting 2017-2020
Begroting 2017-2020