Frans Nederstigt

‘Voor ons hoefde de afvalstoffenheffing niet omlaag’

Naar welke plannen kijkt u uit?

‘Naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart, want in de begroting stond eigenlijk weinig nieuws. Het college heeft opnieuw een solide begroting aangeleverd, waarvoor complimenten, maar ik hoop op méér ambitie en sprankeling. De winkelvisie en het parkeerplaatsenbeleid waar de VVD mee kwam, lijken me eerder plannen voor ná de verkiezingen. Een woningmarktcongres, zoals de PvdA voorstelde, kunnen we nu misschien wel al organiseren: dat is nuttig voor een volgend college.’

Waar heeft u kritische vragen over gesteld?

‘Het college heeft de afvalstoffenheffing twintig euro goedkoper gemaakt. Voor ons hoefde dat niet: met dit geld had je in het nieuwe beleid inwoners kunnen stimuleren hun afval beter te scheiden, bijvoorbeeld door een beloning als ze het goed doen. Onze motie is afgewezen, maar de wethouder wil wel een bewustwordingscampagne.

Ook hebben we de toegankelijkheid bij sportclubs voor mensen met een fysieke beperking aangekaart. Daar gaat de wethouder mee aan de slag.’

Welk onderwerp heeft de bijzondere aandacht van uw partij?

‘De oplopende kosten van de jeugdzorg. We moeten als gemeente niet gaan sturen op kosten, zoals wel eens dreigt, maar vertrouwen op experts. Met goede zorg kun je geld besparen.

Ook gaan we met inwoners en ondernemers praten over de Herenstraat in Voorhout. Die zouden we willen schrappen als doorgaande weg en autoluw willen maken. Dit moet een prettig en veiliger verblijfsgebied worden.’

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021