Elsbeth Koek
(oppositiepartij PvdA)

‘Wachtlijsten voor jeugdzorg zijn onacceptabel’

 

Hoe bereidt u zich voor op de vergadering?

‘Ik lees de begroting eerst vrij selectief op de onderwerpen die wij belangrijk vinden: zorg, duurzaamheid en sociale woningbouw. Daarna lees ik het hele document nog eens. Aan onze fractie zijn ook inwoners verbonden, die niet politiek actief zijn. Zij kijken ook mee.’

Wat is het goede nieuws wat u betreft?

‘Dat in de begroting is opgenomen dat de gemeente over dertig jaar 100% duurzaam wil zijn – een initiatief van de PvdA. Net als het verduurzamen van huurwoningen, ook een initiatief van ons. Wij zouden graag zien dat lokale ondernemers daarbij betrokken worden. Toen we in 2010 ons huis gingen verduurzamen, moesten we de kennis van buiten halen. Behalve een groen plan is dit ook iets waar we als gemeenschap wijzer en rijker mee kunnen worden.’

Waar gaat u vragen over stellen?

‘Over de kosten in de zorg. Daar voorzien we een tekort. De wethouder financiën vertelt trots dat er geen lastenverhoging voor inwoners nodig is, maar ondertussen staan er kinderen op de wachtlijst voor jeugdhulp omdat het budget al is verbruikt. Dat vinden we onacceptabel: wie zorg nodig heeft, moet dat krijgen. Dat geldt ook voor ouderen. Daarom pleiten wij al jaren voor een lichte lastenverhoging, zodat we de kosten van de zorg kunnen blijven dragen.’

Welk onderwerp is belangrijk voor uw partij?

‘Zorg, duurzaamheid en sociale woningbouw. Daarnaast worden we benaderd door inwoners, bijvoorbeeld over de geluidsoverlast van de A44 en mobiele bereikbaarheid in Warmond. Over dat laatste onderwerp is het college nu bezig met mogelijke oplossingen.’

Naar welke ontwikkeling bent u benieuwd?

‘Hoe het verder gaat met de huisvesting van statushouders. We vinden dat het college daar onvoldoende werk van maakt, we lopen achter in aantallen. Ondertussen verbaast het me dat van de huisvesting zo’n issue wordt gemaakt: we nemen al jaren geruisloos mensen op. Verder hoop ik dat het lukt om de integratie vorm te geven. Er zijn veel Teylingers die willen helpen, dat zag je vorig jaar ook bij de crisisopvang. Ik ben onder de indruk van wat er nu al in buurten gebeurt.’

Waarom bent u raadslid geworden?

‘Samenleven is een werkwoord. Iedereen kan iets wat hij leuk vindt doen voor de gemeenschap.  De een is oversteekmoeder, de ander voetbaltrainer, ik ben raadslid geworden. Van 2006 tot 2010 zat ik voor het eerst in de raad, na 2013 ben ik opnieuw raadslid geworden.’

Dit jaar is onderzocht hoe inwoners Teylingen beleven. Hoe ziet u de gemeente?

‘Ik vind het een ongelooflijk fijne plek om te wonen. Ik geniet van de zaterdagse boodschappen in de Herenstraat en van de praatjes langs de lijn van de sportvereniging. Ik voel me sowieso bevoorrecht als Nederlander. Ik hoorde eens iemand zeggen: als je het goed hebt, moet je niet beschermen wat je hebt, maar ben je schatplichtig om iets voor een ander te doen. Daar wil ik naar leven.’

 

 

Begroting 2017-2020
Begroting 2017-2020