Elsbeth Koek

‘Thuis betaal je ook de vaste lasten uit je inkomen’

Naar welke plannen kijkt u uit?

‘Er liggen flinke opgaven op het gebied van de zorg en we moeten zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. We zien ernaar uit om die zaken aan te pakken.’

Waar heeft u kritische vragen over gesteld?

‘Dat het gemeentebestuur de lokale lasten verlaagt, ondanks grote tekorten in de jeugdzorg en verwachte tekorten voor de Wmo. Teylingen financiert dit uit de reserves, dat vinden we onverstandig. Thuis betaal je ook de vaste lasten uit je inkomen, spaargeld is voor extraatjes. Daarom hebben we tegen deze begroting gestemd.

Verder zijn we kritisch over sociale woningbouw, de huurmarkt zit op slot. We willen met inwoners nadenken over slimme manieren om dit op te lossen. Ook duurzaamheid houden we in de gaten. Het college heeft extra laadpalen, zonnepanelen op huurwoningen en duurzame koopwoningen beloofd, komen die er ook?’

Welk onderwerp heeft de bijzondere aandacht van uw partij?

‘Het gaat best goed in Teylingen: de meeste mensen hebben werk en een goed inkomen. Maar de meest kwetsbare inwoners verdienen onze zorg. Zo zijn hun huren gestegen doordat wooncorporaties meer moeten afdragen aan het Rijk. Contrasten in de samenleving dreigen groter te worden, dat is een aandachtspunt. Zelf kom ik na de verkiezingen overigens niet meer terug in de raad, maar er staan enthousiaste mensen klaar om het over te nemen.’

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021