Dienstverlening

In de gemeente Teylingen zijn wij er voor elkaar. Goede dienstverlening vanuit de gemeente vinden u en wij belangrijk. Dat begint met echt contact. U weet ons gemeentekantoor goed te vinden, en er is ook veel contact via de telefoon of mail. Bijvoorbeeld als u doorgeeft dat er iets niet in orde is.

En ook de wijkmarkten worden goed bezocht. Daar wisselen we uit hoe het gaat in de wijk. Alle informatie die we delen is waardevol, ook voor ons. Samen signaleren we meer. 

Dit is het derde deel van een serie waarin ik u bijpraat over hoe het gaat met onze gemeente Teylingen. Net als in de andere delen komen op deze pagina inwoners en andere betrokkenen aan het woord.

Zelf heb ik met twee medewerkers van de Servicebus een inwoonster opgezocht. Op ons YouTube-kanaal vindt u een filmpje van dit bezoek. Zij gaf ons door dat het groen in het plantsoen voor haar deur te hoog wordt.

Wij zijn blij met mensen die dit soort zaken delen. En met onze medewerkers, die middenin de samenleving staan en het samen met u oplossen.

Burgemeester Carla G.J. Breuer

 

 

‘Mensen voelen zich gehoord’

In 2015 kreeg Teylingen duizenden meldingen over de openbare ruimte. Een groot deel daarvan is opgelost door medewerkers van één van de zes Servicebussen.

Gerard Dobbe is één van de medewerkers van Gemeentewerken die op de Servicebus rijdt. ‘Wij komen langs om te proberen kleine meldingen op te lossen. Dat varieert van groen dat overhangt tot bestrating die niet goed is. En van zwerfvuil in de berm tot een kadaver dat op straat ligt.’

Als er een melding binnenkomt, krijgen medewerkers deze op hun iPad binnen. Sommige medewerkers doen specifiek klussen aan het groen of grijs (bestrating of straatmeubilair), anderen zijn voor de riolering, de speeltuin of verkeersmaatregelen.

Medewerkers proberen nog dezelfde dag contact op te nemen met de inwoner die de melding heeft gedaan. Hoe snel het wordt opgepakt, ligt eraan hoeveel haast het heeft. Een dood dier kan niet wachten, een paaltje dat scheef staat meestal wel.

Bijna altijd gaan ze even langs bij de melder. ‘Daar zijn mensen verrast over’, merkt Ron van Harskamp. ‘Ze voelen zich gehoord. Dat persoonlijke contact is voor ons ook prettig. Ook al kun je een verzoek niet altijd honoreren. Je kunt niet zomaar een boom omkappen omdat hij schaduw geeft in een tuin. Als je dat uitlegt, accepteren mensen het wel. Beter dan wanneer ze een standaardbriefje krijgen met de mededeling dat de melding is afgehandeld.’

Meldingen over de openbare ruimte:    3.467 stuks (via site)
Telefoontjes:44.182 telefoontjes
Bezoek balies gemeentewinkel:  27.897 mensen
Bezoek balies gemeentewinkel: 27.897 mensen
1. Burgerzaken:14.401
2. Receptie:12.685
3. Vergunning Bouw- en Woningtoezicht:638
4. Vergunning APV:173

 

‘De gemeente wil echt dat je meedenkt en samenwerkt’


‘De gemeente wil echt dat je meedenkt en samenwerkt’ Inwoonster Thecla Meyknecht bezocht vorig jaar de wijkmarkt in Warmond en Gast in de Raad. ‘Ik was blij verrast over de positieve sfeer.’

Thecla woont sinds 2006 in Warmond, maar was nog nooit eerder op een wijkmarkt geweest. ‘Ik was blij verrast over de positieve sfeer. Ik vond de avond erg uitnodigend en open. Er was een flink team om informatie te geven en bij wie je opmerkingen kwijt kon.’ Er werd naar inwoners geluisterd, merkte ze. ‘Je kon echt met politici of medewerkers in gesprek. Zij namen daar de tijd voor. En achteraf merkte ik dat ze wel degelijk punten hadden opgepakt: er kwamen opmerkingen over een onveilig punt bij de Tolbrug, dat is na een paar weken aangepast.’ Ook bezocht ze Gast in de Raad, waar inwoners uitleg krijgen over de gemeentelijke politiek in Teylingen. ‘We kregen een leuke presentatie, die echt inzicht gaf. Ook woonden we een deel van de raadsvergadering bij. Daar vond ik ook die positieve sfeer terug.’ De bijeenkomsten gaven haar het gevoel dat de gemeente er echt is voor de inwoners. ‘Ik ben best kritisch, maar dit geeft vertrouwen. Ik krijg het gevoel dat de gemeente echt wil dat je meedenkt en samenwerkt. Ik ben trots dat ik in zo’n gemeente woon.’


 

 

Goed bezochte wijkmarkten

 

In 2015 werd drie keer een wijkmarkt gehouden: in Sassenheim, Warmond en Voorhout. Daar ontmoeten inwoners, raadsleden, college en medewerkers elkaar om te bespreken wat er speelt in een wijk. Alle drie de wijkmarkten werden goed bezocht

De gemeente zet voor de inwoners op een rijtje wat er in de wijk zoal is gebeurd en welke plannen er zijn voor de toekomst. Op hun beurt kunnen inwoners kwijt wat ze opvalt, ze kunnen vragen stellen en suggesties geven.

Fractievoorzitter Rob ten Boden van TriLokaal is blij met deze ontmoetingen. ‘De wijkmarkt  is een keiharde noodzaak’, vindt hij. ‘We maken contact met inwoners en krijgen te horen wat er leeft in de wijk. Ik beschouw de wijkmarkt als een soort spiegel: je krijgt een indruk of je aandacht bij de juiste zaken is.’

Ook Reny Wietsma (CDA) is positief. ‘Je moet naar je inwoners toegaan, vind ik. Zelf woon en werk ik in Voorhout, op de wijkmarkten hoor ik ook wat er in de andere dorpen speelt. Pas trof ik een boze mevrouw, die dacht dat het geen zin meer had om naar de gemeente te stappen. Samen zijn we naar de wethouder gegaan, toen bleek er weer een opening te zijn. Op zo’n avond komen er soms best wat gevoelens los bij inwoners, daardoor hoor je dingen die je anders misschien niet weet.’


 

Aantal bezwaarschriften daalt


Het aantal bezwaarschriften is vorig jaar met ruim een derde gedaald. Bovendien is voor het eerst de meerderheid van de ingediende bezwaarschriften ingetrokken. Dit omdat gemeente en betrokkene steeds vaker samen een oplossing zoeken.

In totaal werden vorig jaar 39 bezwaarschriften ingediend. In 2014 waren dat er nog 61, ook in de jaren daarvoor lag het aantal rond de zestig. Vorig jaar werd bij 23 bezwaarschriften (56 %) een oplossing gezocht, waarna het bezwaarschrift werd ingetrokken.

 

 


 

www.teylingen.nl is goed toegankelijk


De gemeente Teylingen heeft vorig jaar hard gewerkt om te zorgen dat de site voor iedereen goed toegankelijk is. Het rijk heeft richtlijnen opgesteld waaraan websites van overheidsinstanties moeten voldoen. Onlangs is een toets afgenomen, waarbij de gemeente het waarmerk drempelvrij.nl verkreeg.

Mensen met een beperking, bijvoorbeeld een visuele handicap, maken vaak gebruik van hulpapparatuur om de computer te bedienen. Hiermee kunnen ze prima gebruik maken van internet, als deze websites tenminste goed zijn gebouwd.

Deel deze uitgave

 

Burgerjaarverslag 2015
Burgerjaarverslag 2015