Burgemeester Carla Breuer

Begroting 2018 - 2021

Eind september heeft het college van Teylingen de begroting gepresenteerd, begin november neemt de raad er een besluit over. In een serie interviews lichten burgemeester en wethouders de begroting toe: welke projecten spelen er en waar wordt geld voor uitgetrokken? Vandaag burgemeester Carla Breuer.

 
 
 
 

Wat zegt de begroting over hoe het gaat met Teylingen?

‘In de begroting staan alle plannen van de gemeente en de kosten die ermee gemoeid zijn. Voor de komende jaren staan er mooie projecten in. Dat kost natuurlijk geld, maar toch lukt het om de lasten voor onze inwoners te laten dalen. Dat is goed nieuws.’

Er is aandacht voor de veiligheid op met name station Sassenheim. Wat is het voorstel van het college?

‘Na verkennende gesprekken met de raad heeft het college een aantal maatregelen voorgesteld, namelijk een bewaakte fietsenstalling die tussen 7.00 en 19.00 uur wordt bemand en daarnaast cameratoezicht. Als beheerders worden personen aangesteld met een afstand tot de arbeidsmarkt, het is dus ook een prachtig werkgelegenheidsproject.

De raad heeft onlangs ingestemd met het voorstel en het wordt in 2018 gerealiseerd. De maatregelen moeten leiden tot minder fietsendiefstal én een veiliger gevoel voor de reizigers. Op dit moment scoort station Sassenheim een 7,5 in het onderzoek van ProRail naar de veiligheidsbeleving, gemeten na 19 uur. Niet verkeerd, maar het mag nog wel hoger.’

Teylingen streeft naar een gelijkwaardige relatie met haar inwoners, valt in de begroting te lezen. Waarin vertaalt zich dat?

‘We nemen ideeën van inwoners serieus en vragen hen om mee te denken en mee te doen. We zien graag dat inwoners maximaal invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt. Dat wil niet zeggen dat je iedereen altijd gelukkig maakt – er moet altijd gekozen worden – maar we zoeken wel naar wat goed is voor de meerderheid. Momenteel werven we mensen voor ons Burgerpanel 2.0. Dat idee wordt goed ontvangen door onze inwoners, mensen willen graag meedenken!

We weten dat goede communicatie cruciaal is. We willen onze inwoners en ondernemers dan ook op een moderne manier betrekken, er zijn namelijk meer mogelijkheden dan een inloopavond. Denk aan sociale media: via Facebook bereiken we veel volwassenen, via instagram bereiken we een jongere doelgroep.’

Zijn er projecten waarnaar u uitziet, volgend jaar?

‘Ja, zeker! Er is een mooie motie aangenomen om jongeren meer te betrekken bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat sluit prima aan bij een ander project om kinderen en jongeren meer te betrekken bij de politiek. Zij vinden óók iets van hun woonomgeving, het is onze taak om ook naar hen om te zien, hen te betrekken en naar hen te luisteren. De jeugd is immers onze toekomst.’

Deze begroting is de laatste van deze raadsperiode. Waar bent u trots op als u terugkijkt?

‘Raad en college zijn nu drieënhalf jaar op weg, er zijn al veel ambities gerealiseerd. Wat ik mooi vind om te zien, is dat de raad kritisch is, stevige moties en amendementen indient en daarmee krachtig stuurt. De begroting is hiervan een goed voorbeeld. Bij de bespreking van de kadernota, waarin we de kaders voor de begroting vastleggen, werden maar liefst dertien moties en één amendement aangenomen. Die heeft het college nu in één keer mee kunnen nemen in het voorstel voor de begroting.’

 

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021