Bijlage2

 

Bijlage 2 Communicatiematrix en beslisboom

  

Omschrijving per veld: 

1
Communicatief kansrijk
Het onderwerp heeft vanzelf de interesse van bewoners, of van de media
Het onderwerp heeft direct betrekking of direct effect op bepaalde doelgroepen

Risicovol
Het staat hoog op de politieke agenda (bijvoorbeeld: de dynamische dossiers)
Er worden verschillende standpunten over in genomen
Er zijn diverse stakeholders betrokken
Er zitten risico’s aan vast (bijvoorbeeld mbt de planning, inspraak verplichting, participatiegraad, financieel, politiek en of communicatief)

Voorbeelden:
Grotere bouwprojecten, zoals Hooghkamer
3Decentralisaties
Roodemolenpolder
Verhuizing van tenniscomplex STV

Inzet van communicatie:
Strategische en adviserende ondersteuning, begeleiding bij het ontwikkelen van middelen


Communicatief minder kansrijk

Het onderwerp heeft niet vanzelfsprekend de interesse van bewoners, of van de media. En zal niet zonder inzet de aandacht vragen van bewoners van media of van andere doelgroepen.

Het kan dat extra inspanningen nodig zijn, omdat het wel maatschappelijke of politieke prioriteit heeft. 

Risicovol
Er zijn diverse stakeholders betrokken
Er zitten risico’s aan vast (bijvoorbeeld mbt de planning, financieel, politiek en of communicatief) 

Voorbeelden:
Bestaande Wmo wet, of andere bestaande vormen van hulp en ondersteuning
Anti-alcoholcampagne, het risico is dat we als handhaver falen
Sport- en cultuurkorting
Belastingsamenwerking en verzending aanslagen, financiën 

Als het bij deze onderwerpen misgaat in de communicatie, is het risico hoog. Het raakt mensen direct persoonlijk. Het gaat om grote groepen mensen (bijvoorbeeld belastingen) of juist een heel specifieke doelgroep (bijvoorbeeld armoedebeleid). 

Inzet van communicatie:
Strategische en adviserende ondersteuning, helpen focus aanbrengen. Advies bij ontwikkelen effectieve campagne. Begeleiding bij het ontwikkelen van middelen.


Niet-communicatief kansrijk

Het onderwerp heeft niet vanzelfsprekend de interesse van bewoners of van de media. En zal niet zonder inzet de aandacht vragen van bewoners, van media of van andere doelgroepen. 

Laag risico
Het staat niet hoog op de politieke agenda
Er zijn weinig partijen bij betrokkenen
Het gaat om bestaand en/of regulier beleid, of het betreft een terugkerend onderwerp volgens een vast protocol. Er zitten weinig risico’s aan vast (bijvoorbeeld mbt de planning, inspraak verplichting, participatiegraad, financieel, politiek en of communicatief) 

Voorbeelden:
Communicatie rond gelijkblijvende openingstijden
Reguliere bekendmakingen, burgerjaarverslag
Terugkerende thema’s rond bijvoorbeeld het verkeersdiploma of de landelijke naturalisatiedag
Boomplantdag, zwerfafvalactie met scholieren 

Inzet van communicatie:
Met behulp van de communicatietoolbox en huisstijlvoorbeelden kunnen medewerkers binnen de organisatie dit zelf oppakken.
Belangrijk! Bewoners verwachten dat dit goed, herkenbaar en helder is en blijft. Deze terugkerende communicatie vergt dus evengoed zorgvuldige aandacht!


Communicatief kansrijk

Het onderwerp heeft vanzelf de interesse van bewoners of van de media
Het onderwerp heeft direct betrekking of direct effect op bepaalde doelgroepen
Onderwerpen lenen zich goed voor (sociale) media.  

Laag risico
Het heeft weinig risico’s. De informatie is bijvoorbeeld leuk, en toegankelijk.
Het onderwerp is niet complex.  

Voorbeelden:
Het gaat bij veld 4 met name om representatiemomenten. Het betreft leuk, doorgaans positief nieuws. Communicatie bij uitreikingen van een lintje, vrijwilligersprijs, een jubileum van een vereniging of verruiming openingstijden. 

Communicatie-inzet:
communicatieadvies, contact met de fotograaf en eventuele tekstredactie voor een pers- of gemeentebericht. 

Voorbeelden:
Het gaat bij veld 4 met name om representatiemomenten. Het betreft leuk, doorgaans positief nieuws. Communicatie bij uitreikingen van een lintje, vrijwilligersprijs, een jubileum van een vereniging of verruiming openingstijden. 

Beslisboom

Onderwerpen belangrijk voor de raad
(Overzicht van onderwerpen die nu spelen is niet compleet)

 • Goed aansluiten op wat leeft in de dorpen & participatie
 • Betrekken jongeren (communicatie met jongeren)
 • Dementievriendelijke Gemeente Teylingen
 • Huisvesting jongeren
 • Eenzaamheidsbestrijding
 • Kunst- en cultuurkorting
 • Minimabeleid
 • Sociaal domein
 • Recreatie
 • Duurzaamheid
 • Dienstverlening
 • Terugdringen leegstand
 • Leerlingenvervoer
 • Inwoners betrekken bij begrotingscyclus
 • Ondernemersfonds

Onderwerpen belangrijk voor het college B&W
(Overzicht van onderwerpen die nu spelen is niet compleet)

 • Veiligheid
 • Alcohol en horeca & alcohol en winkeliers
 • Samen met inwoners (verhalenkaravaan, initiatieven uit de samenleving, werk wijkregisseur)
 • Regionale economie
 • Winkelkernen
 • Vlotte realisatie woningbouw
 • Up to date sportvoorzieningen
 • Financieel gezond
 • Openbare ruimte (integraal en duurzaam en participatie, inclusief speelplaatsenbeleidsplan)
 • Recreatie (Ruïne van Teylingen, financiering gebiedsfonds en subsidies)
 • Onderwijs (nieuwbouw en verbouwing)
 • Duurzaamheid
 • Sociaal domein (uitrollen vernieuwing rond zorg en hulp en ondersteuning dichtbij mensen)
 • Kunst en cultuur
 • Zorgpact (veilig & comfortabel wonen, ouderen, zorgunit, dementievriendelijke gemeente)
 • Tarievennota
 • Ondernemersfonds
 • STV
 • Huisvesting
 • Ambtelijke samenvoeging
 • Corso & veiligheidskosten
 • Glasvezelnetwerk 

  deel dit artikel!

Kadernotitie communicatie en uitvoeringsprogramma 2015-2017
Kadernotitie communicatie en uitvoeringsprogramma 2015-2017