Bas Brekelmans

Begroting 2018-2021

Eind september heeft het college van Teylingen de begroting gepresenteerd, begin november neemt de raad er een besluit over. In een serie interviews lichten burgemeester en wethouders de begroting toe: welke projecten spelen er en waar wordt geld voor uitgetrokken? Vandaag wethouder Bas Brekelmans, die gaat over economie, wonen en sport.

 

Hoe zou u deze begroting typeren?

‘Je zou denken dat de begroting door de aanstaande verkiezingen wat minder plannen omvat, omdat college en raad langzaam maar zeker gaan afronden. Maar deze begroting staat vol plannen die we nog willen uitvoeren, we stomen flink door. En toch is het gelukt om de lasten voor inwoners omlaag te brengen, daar zijn we heel blij mee.’

Het college heeft beloofd te zorgen voor betaalbare koop- en huurwoningen. Hoe verloopt dit proces?

‘Dat gaat goed. Teylingen heeft gestaag doorgebouwd, ook tijdens de recessie. Het ziet ernaar uit dat Hooghkamer zelfs eerder klaar zal zijn dan verwacht. In die wijk is meer dan dertig procent van de huizen sociale woningbouw. In Sassenheim is de bouw van de Postpromenade gestart, in Warmond wordt het gebied achter Liduina bebouwd en de eerste contouren van Mariënhaven worden zichtbaar. Over de gehele gemeente zien we dat er voor elk wat wils gebouwd wordt en dat er voldoende vraag is naar deze huizen. Steeds weer blijkt dat Teylingen een aantrekkelijke woongemeente is.’

Teylingen investeert een grote som geld in de regionale economie. Zien we dit wel terug?

‘Ja, de 1,1 miljoen die we in vier jaar tijd investeren, zien we zeker terug. Met dit geld stimuleren we bedrijven in de regio. Daardoor kunnen zij weer zorgen voor extra banen, gezellige terrassen, mooie winkelstraten – zaken waar alle inwoners iets aan hebben. Een deel van het geld gaat naar de Kagerplassen: daarmee hebben we in Teylingen een uniek recreatiegebied. Al die investeringen kunnen zorgen voor meer bedrijvigheid op en rond het water.’

En wat zijn de plannen op sportgebied?

‘Een groot project is dat van sportpark Elsgeest. Daarvoor trekken we meer dan vijf miljoen uit. Er komen handbal-, voetbal- en hockeyvelden bij van hoge kwaliteit. Dat is een mooie impuls voor de sport in Teylingen: veel volwassenen en kinderen gaan daar plezier aan beleven. Ook de in- en uitrit van het park wordt veiliger.’

Met welke projecten gaat u de komende tijd aan de slag?

‘We willen een begin maken met de HOV-verbinding, de snelle buslijn tussen Noordwijk en Schiphol. Dat levert niet alleen voordeel op voor de bus, maar ook voor ander verkeer. Er zijn echt een aantal knelpunten, denk aan de rotondes aan de Van Pallandtlaan in Sassenheim, daar staat het vaak vast. En op dit moment wordt de parkeergarage bij het station gebouwd, die gaat eind van dit jaar open.’

Deze begroting is de laatste van deze raadsperiode. Waar bent u trots op als u terugkijkt?

‘Sowieso op sportpark Elsgeest in Voorhout. Het is een behoorlijk traject geweest, waarbij we met veel partijen om tafel hebben gezeten: natuurlijk de sportclubs, maar ook de volkstuinvereniging en de provincie – die was aanvankelijk tegen. Met het plan dat er nu ligt, hebben we iedereen tevreden kunnen stellen. En het is gelukt om extra natuur te creëren rond het terrein.

Ook ben ik trots op de economische agenda voor de Duin- en Bollenstreek, die we als zes gemeenten en het bedrijfsleven hebben samengesteld. Dat was een hele klus: samen moesten we het eens worden over de actiepunten én over wie het moest oppakken. Dat is gelukt, nu gaat de raad een besluit nemen.

Het mooie aan de agenda is dat we de krachten bundelen, in plaats van elkaar te beconcurreren. Voorheen was de regiomarketing vrij versnipperd: elk dorp voor zich. Nu is er samenwerking, waarbij er wel respect is voor de eigenheid van de afzonderlijke dorpen.

Samen kunnen we duidelijk maken dat de Duin- en Bollenstreek dé bestemming is, de mooiste regio van Nederland. We hebben alles: tulpen, strand, fietsen, zeilbootjes en terrasjes. Daarmee vindt de toerist in onze streek de Big Five van Nederland!’

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021