Arno van Kempen

‘De mens moet centraal staan, niet de regeltjes’

Eind september heeft het college van Teylingen de begroting gepresenteerd, begin november neemt de raad er een besluit over. In een serie interviews lichten burgemeester en wethouders de begroting toe: welke projecten spelen er en waar wordt geld voor uitgetrokken? Vandaag wethouder Arno van Kempen, die gaat over het sociaal domein, duurzaamheid en kunst en cultuur.

   

Hoe kijkt u naar deze begroting?

‘Het meeste geld gaat naar het sociaal domein, waarvoor ik verantwoordelijk ben. Daaronder vallen jeugd, Wmo, werk en inkomen en volksgezondheid. Gemeenten hebben extra taken gekregen, maar minder geld. Gelukkig heeft Teylingen een reserve opgebouwd op dit gebied, daar redden we het mee.

We hebben het afgelopen jaar uitgezocht of we flexibeler om kunnen gaan met budgetten. Zo houden we geld over bij de Wmo, terwijl we bij jeugdzorg tekorten zien. Wij willen ons niet blind staren op die potjes, maar kijken naar wat nodig is. De mens moet centraal staan, niet de regeltjes. Deze werkwijze is vernieuwend: van oudsher zijn we gewend eerst naar de regels te kijken. Dat gaan we de komende periode anders doen. Hoe het in de wet past en betaald moet worden, bekijken we dan achteraf.’

Teylingen heeft veel werk verzet op het terrein van jeugdhulp, werk & inkomen en Wmo. Wat merken inwoners ervan?

‘Het gros van de inwoners merkt er niet veel van. Alleen de inwoners die het zelf niet meer redden en door de gemeente moeten worden bijgestaan.  Dit is vaak het geval als in een gezin meerdere zaken spelen, bijvoorbeeld wanneer een ouder werkloos is en een kind psychiatrische problemen heeft. In Voorhout en Warmond zijn sociale teams actief, waarin deskundigen samen naar één situatie kijken. Dit was een proef, maar we willen ermee doorgaan en ook in Sassenheim een team opzetten. Hier geldt eveneens: voorkomen is beter dan genezen.’

Wat staat er nog te gebeuren?

‘We hebben mooie stappen gezet, maar het gaat mij niet snel genoeg. Ik vind dat ook de zorgaanbieders met wie we samenwerken méér moeten uitgaan van mensen en minder van de regels, daar hameren wij op bij overleg. Gemakkelijker doorverwijzen, beter samenwerken. Als je problemen bijtijds signaleert, kun je sneller helpen én geld besparen.

Steeds meer werkgevers weten het Servicepunt Werk te vinden. Zo is er is een organisatie die dertig statushouders gaat inhuren om zonnepanelen te installeren. Via de MareGroep gaan veel laagopgeleide mensen aan de slag: een grote opdrachtgever is de KLM, voor wie ze bestek en koptelefoons schoonmaken en opnieuw verpakken.’

Zonnepanelen en hergebruik: een mooi bruggetje naar duurzaamheid. Hoe gaat het daarmee?

‘Duurzaamheid heeft een enorme vlucht genomen. Bij mijn aantreden stond ik op de tafel te dansen omdat we 400 zonnepanelen gingen neerleggen, binnenkort plaatsen we er 27.000! Onvoorstelbaar. De meeste plannen op de duurzaamheidsagenda worden op dit moment al uitgevoerd. We staan nu 32 op de lijst van duurzame gemeenten, als we alles uitvoeren komen we in de top 10. Daar maak ik me sterk voor.

Verder onderzoeken we de oprichting van een duurzaamheidsmaatschappij: een organisatie die inwoners en bedrijven helpt met initiatieven. Duurzaamheid moet niet alleen vanuit de gemeente komen, maar breed gedragen worden. Dat willen we aanmoedigen en vergemakkelijken met de duurzaamheidsmaatschappij.’

Deze begroting is de laatste van deze raadsperiode. Waar bent u trots op als u terugkijkt?

‘Op de Sociale Teams, de Jeugd- en Gezinsteams en het Servicepunt Werk. Maar ook dat we de MareGroep hebben klaargestoomd voor een nieuwe fase. En op de grote stappen die we op het gebied van duurzaamheid hebben gezet: denk aan de bouw van 28 nul-op-de-meter-woningen in Hooghkamer, het grootste project op dit gebied in Zuid-Holland. En laten we ook de cultuur niet vergeten: zo is er een commissie samengesteld die zich buigt over kunstwerken in de openbare ruimte.’

Welke projecten krijgen de komende tijd uw speciale aandacht?

‘Het sociaal domein blijft mijn aandacht houden, de veranderingen kunnen me niet snel genoeg gaan. Dat geldt ook voor werk: de kaartenbakken bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst en het Servicepunt Werk mogen nog sneller leeg. Verder heeft de discussie over de windmolens mijn volle aandacht. Daar moet een afweging gemaakt worden tussen duurzaamheid en een prettige leefomgeving. Dat doen we heel zorgvuldig.’

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021