Algemeen

Overzicht van plannen en projecten

In de begroting voor 2018-2021 staan de plannen die de gemeente Teylingen in de komende jaren wil uitvoeren.

 

Dit voorjaar kreeg de gemeente positief nieuws vanuit Den Haag: de bijdrage die de gemeente volgend jaar van het Rijk krijgt, is hoger dan verwacht. Ook voor de inwoners van Teylingen is er een meevaller: de lokale lasten gaan omlaag. Hierom heeft de raad gevraagd tijdens de behandeling van de kadernota in het voorjaar. Hoe de lastenverlaging uitpakt, verschilt per huishouden. Het college heeft becijferd dat de lokale lasten voor mensen met een gemiddelde koopwoning in 2018 € 671,- bedragen. In 2017 was dit nog € 684,-. De afvalstoffenheffing wordt met € 20,- verlaagd. Het rioolrecht gaat omhoog met € 3,- (een jaarlijkse stijging om de kosten van onderhoud en vervanging op te kunnen vangen). Daarnaast wordt de OZB aangepast aan de inflatie, zoals de gemeenteraad heeft afgesproken. Voor 2018 betekent dit een stijging met 1,3 %.

 

Een overzicht van de plannen en projecten

We lichten er een aantal uit:

Zorg en welzijn

Voorstel: doorgaan met sociale teams

Zowel medewerkers als cliënten zijn tevreden over de proef met de sociale teams in Voorhout en Warmond. Het advies is de teams te laten bestaan en hun werkgebied uit te breiden naar Sassenheim. De raad neemt hierover nog een besluit.

Een sociaal team bestaat uit verschillende deskundigen, die samen kijken naar wat een huishouden nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn. Dat is vooral handig wanneer er meerdere hulpverleners betrokken zijn bij de hulpvraag. Medewerkers van het sociaal team gaan waar mogelijk langs bij inwoners met een hulpvraag. Vervolgens bespreken zij de situatie in het sociaal team. Samen met de inwoner wordt daarna een plan gemaakt waarbij één medewerker de regie houdt en aanspreekpunt is voor de cliënt.

In de afgelopen anderhalf jaar hebben de teams in Voorhout en Warmond zo’n 120 cliënten geholpen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten tevreden zijn over de hulp. Medewerkers merken dat ze er vaak sneller bij zijn en dat er meer maatwerk wordt geleverd.

Jeugd

Plan: meer jongeren naar de stembus in 2018

De gemeente Teylingen werkt aan een project om jongeren en kinderen beter te bereiken. In eerste instantie ligt de focus op jongeren vanaf 18 jaar, doel is meer jongeren naar de stembus te krijgen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Uit onderzoek blijkt dat mensen onder de 34 minder vaak naar de stembus gaan. Teylingen wil die groep graag aansporen om te gaan stemmen. Daarnaast wordt gekeken hoe de Teylinger jeugd in het algemeen beter bij de gemeente betrokken kan worden. Voor jongere kinderen lopen er al projecten, zoals de kindergemeenteraad.

Een pleidooi van de raad om de mogelijkheden van digitale communicatie te blijven onderzoeken, wordt ook bij het project betrokken. Welke kansen bieden kanalen als WhatsApp, Snapchat en Instagram om meer jeugd te bereiken?

Uitgangspunt is dat samen met de jongeren wordt nagedacht over een plan. Hiervoor worden binnenkort jongeren benaderd.

Werkgelegenheid

SPW wil vacatures ook aanpassen aan werkzoekenden

Het Servicepunt Werk (SPW) stelt vanaf volgend jaar de mens nog meer centraal. Dat kan betekenen dat het bedrijven gaat vragen om vacatures zó aan te passen dat de baan geschikter wordt voor een werkzoekende. Met name voor de groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Het Servicepunt Werk probeert mensen met een uitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De vacatures zijn lang niet altijd op het lijf geschreven van de mensen die werk zoeken. Maar wanneer een baan aangepast wordt, bijvoorbeeld doordat taken naar een andere medewerker gaan, dan passen de vacatures beter bij de doelgroep, denkt het SPW.

Vanaf 2018 gaat de instantie nog meer de werkzoekende als uitgangspunt nemen. Daarop volgt overleg met werkgevers om te kijken of er aan vacatures geschaafd kan worden. Volgens het SPW slaan bedrijven en organisaties daarmee twee vliegen in één klap: ze helpen zichzelf aan personeel én nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het SPW draait sinds november 2016 en werkt voor Teylingen en vijf andere gemeenten. Inschatting is dat eind 2017 zo’n 350 mensen aan een (al dan niet tijdelijke) baan zijn geholpen.

 

Economie

Samen succesvol met gemeenten uit de streek

Gemeenten en bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek investeren de komende vier jaar flink in de regionale economie. Teylingen draagt hieraan 1,2 miljoen euro bij, besloot de gemeenteraad op 26 oktober.

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs hebben samen de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek samengesteld. De komende jaren worden elf projecten uitgevoerd die de economie een impuls moeten geven en voor werkgelegenheid zorgen.

Een greep uit de ideeën: er wordt meer ingezet op regiomarketing, de innovatie van de sierteelt wordt gestimuleerd en de bollensector moet het hele jaar door zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door extra evenementen.

Ook de andere Bollen 5-gemeenten willen bijdragen. Noordwijkerhout en Lisse namen het voorstel daarvoor inmiddels aan, de gemeenteraden van Noordwijk en Hillegom spreken zich er nog over uit.

Wonen

Teylingen bouwt flink door

In Teylingen wordt flink gebouwd. Daarbij wordt gelet op een goede mix, dus woningen voor starters en senioren, voldoende sociale huurwoningen en middenhuur (segment boven sociale huurwoningen). Een aantal projecten op een rijtje:

Voorhout

 • Hooghkamer - in totaal 877 woningen. In het najaar van 2017 start de bouw van de laatste fase (circa 390 woningen). De wijk kan in 2020 klaar zijn.

 Warmond

 • Gemeentewerf (Van den Woudestraat) - 12 huurwoningen en 13 koopwoningen. Bouw start in januari 2018.
 • Kaagstraat/Norremeerstraat – 28 sociale huurwoningen, 1 koopwoning. Bouw is bijna afgerond.
 • Herenweg – 6 eengezinswoningen en 33 appartementen voor senioren. Geplande oplevering: eind 2018.
 • Hof van Liduina – 28 woningen. Bouw start in 2018

Sassenheim

 • Teylingerhof (Schoonzorgseweg) - 72 woningen. Geplande oplevering:vanaf 2e kwartaal 2018
 • Koetsiershof (Hoofdstraat-Koetsiersweg) – 55 woningen. Geplande oplevering: 2018 (woningen), 2019/20 (appartementen)
 • Bloementuin (Narcissenlaan/Parklaan) - wordt ontwikkeld voor woningbouw. In 2018 start de procedure.
 • Centrum (Hortuslaan/Kerkplein) - supermarkt (Hoogvliet) en appartementen en (mogelijk) een autovrij Kerkplein. Vanaf 2019 wordt gestart met de werkzaamheden.
 • De Gouverneur (J.P. Gouverneurlaan) - bouw van 21 appartementen en 3 woningen op de plek van de oude Rabobank. Geplande oplevering: eind 2019.
 • Overteylingen (Teylingerlaan) - 12 villa’s. Bouw van start in 2018.
 • Digros (Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan) - nieuwe supermarkt (Dirk van den Broek) en 38 appartementen. Geplande oplevering: eind 2019/2020.

Leefomgeving

Investeringen in en om de dorpen

Een aantal projecten die in 2018 worden uitgevoerd:

 • Aanleg fietspad door de Roodemolenpolder tussen Sassenheim en Voorhout
 • Reconstructie van de Zijldijk in Warmond
 • Uitbreiding van Sportpark Elsgeest in Voorhout
 • Verruiming capaciteit van de rotonde bij ’t Soldaatje in Voorhout
 • Vervanging bruggen Knorrenburglaan en Baanbrekersweg Sassenheim
 • Lampen straatlantaarns vervangen door ledverlichting – inmiddels is de helft gedaan
 • Aanpak knelpunten voor de snelle busverbinding (HOV)
 • Aanleg groenpark in Hooghkamer (met participatie door inwoners)

Duurzaamheid

Teylingen wil nog duurzamer worden

Teylingen staat 32 op de lijst van duurzame gemeenten. Er lopen verschillende projecten om de duurzaamheid verder te stimuleren. Hieronder een aantal initiatieven.

 • Teylingen onderzoekt de oprichting van een duurzaamheidsmaatschappij: een organisatie die duurzame initiatieven stimuleert. Onder meer via het burgerpanel en de TOV gaat de gemeente na wat de behoeften van ondernemers en inwoners zijn: bijvoorbeeld een kennisplatform of (financiële) ondersteuning van innovatieve ideeën.
 • Verschillende straten in Teylingen doen mee aan een pilot om bestaande huizen duurzamer te maken. Hierbij werkt de gemeente samen met het Duurzaam Bouwloket en Stichting KlimaatGesprekken. Inwoners die maatregelen willen nemen, hebben de mogelijkheid hiervoor een duurzaamheidslening af te sluiten. Nieuwbouw is vaak al duurzaam, op bestaande bouw is veel winst te behalen.

Volgend jaar worden het project Groen Dichterbij en Operatie Steenbreek uitgevoerd. Bij Groen Dichterbij bekommeren inwoners zich samen om het groen in hun straat of buurt. Operatie Steenbreek is erop gericht om tuinen groener te maken en bestrating te verminderen. Dit zorgt voor een fijnere leefomgeving én betere af

Begroting 2018-2021
Begroting 2018-2021